Kıbrıs

Meclis Genel Kurulu tamamlandı. Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın oylaması bir sonraki yasama gününde

Meclis Genel Kurulu’nda Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geneli ve madde madde görüşülmesi saat 20.00 itibarıyla tamamlandı.

Tasarının geneline ilişkin oylama, ivediliği olmadığından dolayı, bir sonraki yasama işlevli birleşimde yapılacak.

Meclis Genel Kurulu yarın denetim işleviyle yeniden toplanacak.

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars yasa tasarısına ilişkin yaptığı konuşmada, bir ülkenin her alanda geleceğini kurgulayacağı enerji politikalarına ilişkin doğrudan alımın bir yöntem olamayacağını söyleyerek, henüz bunun neden yapıldığına dair iktidar vekillerinin “bir ortak akla varamadığını” savundu.

Kurulu güç, pik kullanımı, ihtiyacın ne olduğu, yatırım maliyetleri gibi konularda ilgili bakanlardan farklı yanıtlar geldiğini ve hiç birinin gerekçelerini anlatamadıklarını iddia eden Baybars, iktidar vekillerini “ne yaptıklarını bilmemekle” eleştirdi.

Baybars, “Kamu kaynaklarını kendi çıkarlarına kullanmak amaçlı” böyle bir yol izlendiği iddiasında bulunarak,  “Sizin tek derdiniz kamu kaynaklarını doğru kullanmak değil, size verilen talimatlar doğrultusunda adrese teslim yapmaktır. Bir nesli ve çocuklarınınız geleceğini buna heba ediyorsunuz. Tarih de bu toplum da sizleri yargılayacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Baybars’ın konuşması sırasında Bakan Erhan Arıklı ve Milletvekili Erkut Şahali arasında gerginlik yaşandı.

Muhalefet vekillerinin konuşmalarını yanıtlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise Kıb-Tek’in 5 yılda yaklaşık 25 milyarlık bütçe büyüklüğüne sahip olduğunu belirterek, bunun yüzde 5’inin personel ödemelerine ayrıldığını, geriye kalan büyük rakamda ise neden yatırımların eksik olduğunun sorgulanması gerektiğini kaydetti, bunun da mevzuatların eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Amcaoğlu, muhalefetin peşkeş söylemlerini eleştirerek, muhalefetin ilgili konularda imzaladıkları sözleşmeleri hatırlattı ve “Keçi, koyuna güldü” dedi.

458 mw’lık bahsedilen üretim için bugün bu saatte Kıb-Tek tarafından çalışan bir ünitenin olmadığını söyleyen Amcaoğlu, “suçlaya suçlaya bu hale gelindiğini” kaydetti ve Kıb-Tek’in yaşaması için ve sıkıntıların aşılması uğraştıklarını ifade etti.

Geleceğe yönelik sıkıntıların Kıb-Tek’le beraber aşılacağını söyleyen Amcaoğlu, Kıb-Tek’e yönelik çalışan-emekli sayısında bile sıkıntılar olduğuna dikkat çekti.

Amcaoğlu, bakanlığa gelen güneş enerjisi başvurularına da değinerek, ülkenin güneş açısından şanslı olduğunu ve bundan faydalanmak için enterkonnekte gibi alanlarda gerekli adımların atılması gerektiğini kaydetti.

Amcaoğlu, “Karşı gelseniz de, Kıb-Tek ile el ele, gönül gönüle, bu noktadaki adımlar atılacak, bu ülkeyi 2030’da yeşil enerjiye kavuşturacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

–  Tasarının genelinin oylaması bir sonraki yasama işlevli birleşimde

Tasarının geneline ilişkin konuşmaların ardından, tasarının madde madde görüşülmesine geçilerek, tüm maddeler oy çokluğuyla onaylandı.

Tasarının genelinin oylanması ise, ivediliği olmadığı için bir sonraki yasama işlevli birleşimde yapılacak.

Meclis’in bir sonraki birleşim denetim işleviyle yarın saat 10.00’da yapılacak.

-Tasarı neyi değiştiriyor?

Kamu İhale (Değişilik) Yasa Tasarısı, doğrudan alım maddesindeki rakamları güncelleyerek KİT’lerin ve kendi özel yasalarıyla kurulmuş kamu tüzel kişilerinin faaliyetlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.  Tasarı, mevcut yatırım yapmış büyük şirketler ile temel ihtiyaç olan elektrik ve su teminiyle ilgili ivedi durumlarda veya ivedilik gerektiren olağanüstü hallerde mal ve hizmet alımını yapmasına engel teşkil eden maddelerde de düzenleme içeriyor. Tasarıyla, kamu menfaati gereği temel ihtiyaç olan su ve elektrik temini gibi ivedi durumlarda ihtiyaçların karşılaması noktasında ihale makamına yetki verilerek doğrudan alım yapılması sağlanacak.

Tasarı, esas yasanın 24’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (A) bendini kaldırmak ve yerine yeni (A) bendi eklenmesini öngörüyor. Yeni bent şöyle:

 “(A) Bu Yasa kapsamındaki idarelerin, tahmini değeri KDV hariç aylık brüt asgari ücretin 20 (Yirmi) katını aşmayan mal ve/veya hizmet alımları ile tahmini değeri KDV hariç aylık brüt asgari ücretin 30 (Otuz) katını aşmayan ve  konu ile ilgili teknik daireler tarafından onaylanan yapım işleri.

Ancak bu yasanın 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi kapsamındaki ihale makamları tahmini değeri KDV hariç aylık brüt asgari ücretin 30 (otuz) katını aşmayan mal ve/veya hizmet alımları ile teknik daireler tarafından onaylanmış yapım işleri yapabilir.”

Tasarıdaki bir diğer değişiklikle esas yasanın 24’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi kaldırılarak yerine şu yeni (C) bendi ekleniyor:

“(C) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri 3 (üç) yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden yapılan alımlar.

Ancak, ihale makamı büyük miktarda yatırım yapılmış olan ve/veya büyük miktarda yatırım gerektiren,  su ve elektrik temini ile ilgili büyük projeler için toplam süresi 20 (yirmi) yılı geçmeyecek sözleşmeler ile gerçek veya tüzel kişilerden alım yapabilir.”

TAK/BRT

 

Pools Plus Cyprus

Yapay Zeka Yorumluyor

Meclis Genel Kurulu dün yapılan toplantısında, gündemde bulunan Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın oylaması bugüne ertelendi. Bu karar, tasarının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi için verildi.

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı, kamusal alım ve satım faaliyetlerinde güncellenmiş ve modernize edilmiş bir yasal çerçeve sunmayı amaçlıyor. Tasarıda yer alan değişiklikler, özellikle kamu sektörüne yapılan ihale ve sözleşmelerin daha şeffaf ve hızlı bir süreçle gerçekleştirilmesine yönelik önemli adımlar içeriyor.

Mevcut yasa düzenlemelerinin yetersiz olduğu düşünülen bu alanda önemli reformlar yapılarak, haksızlık ve yolsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yasa tasarısının yasalaşması durumunda, adil ve eşit şartlarda rekabet eden tüm firmalar için de daha iyi bir piyasa ortamı sağlanacağı düşünülüyor.

Ancak, yasanın içeriği ve uygulanabilirliği konusunda bazı tartışmalar yaşanması da kaçınılmaz bir gerçek. Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın detaylı bir şekilde incelenmesi ve üzerinde uzlaşılması gereken birçok nokta bulunuyor. Bu nedenle, oylama sürecinin bir sonraki yasama gününe ertelenmesi oldukça doğrudur.

Meclis Genel Kurulu’nun alacağı karar, Türkiye’nin ekonomik geleceği açısından önemli bir etkisi olacak. Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yasalaşması, kamu yatırımlarının verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine ve ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar sunabilir.

Sonuç olarak, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın detaylı bir şekilde incelenmesi ve üzerinde uzlaşılması, yasal düzenlemelerin daha sağlıklı ve kalıcı bir şekilde yapılmasına yardımcı olacaktır. Meclis Genel Kurulu’nun bu konuda alacağı kararın, ülkenin ekonomik geleceği açısından büyük bir öneme sahip olduğu unutulmamalıdır.

Bu Haber ACM Cyprus Yeni Teknolojiler Çalışması Kapsamında, OpenAI – ChatGPT Tarafından (Türkçe veya İngilizce) Yeniden Yazılmıştır.

Kaynak Link

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu